Ruševine crkve sv. Andrije

Znamenitosti Komiže – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Komiže na otoku Visu. Kulturno-povijesnu baštinu na području Komiže sačinjava 26 kulturnih dobara. 9 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 7 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada …

Znamenitosti Komiže – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu Read More »

Kulturna dobra grada Ploče

Ruševine crkve sv. Andrije U mjestu Baćina na predjelu Sladinac, nalaze se ostaci ranokršćanske crkve bazilikalnog tipa, prema tradiciji posvećene sv. Andriji, a koja je bila dio većeg cemeterijalnog kompleksa, nastalog u sklopu djelovanja naronitanske biskupije. Crkva pripada tipu jednobrodne bazilike 6. stoljeća sa širokom potkovičastom apsidom, bočnim nadogradnjama, te konfesijom za pohranu relikvija. U …

Kulturna dobra grada Ploče Read More »