Ruralna cjelina

Kulturna baština grada Velike Gorice

Na području grada Velika Gorice nalazi se 45 kulturnih dobara. 16 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 14 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 7 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 3 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, 1 dobro pripada kategoriji običaji, obredi i svečanosti, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, …

Kulturna baština grada Velike Gorice Read More »

Kulturna dobra općine Dobrinj

Na području općine Dobrinj nalazi se 22 kulturnih dobara. 8 dobara pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 6 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa, 1 dobro pripada kategoriji likovna umjetnost, a 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština.

Kulturna dobra općine Brod Moravice

Na području općine Brod Moravice nalazi se 16 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, a 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština.