Rodna kuća Ljudevita Gaja

Crkva svetog Nikole u Krapini

Kulturno-povijesne znamenitosti Krapine

Na području grada Krapine nalazi se 36 kulturnih dobara. 13 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 3 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji knjižnična građa, 2 dobra pripadaju kategoriji muzejska građa, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra …

Kulturno-povijesne znamenitosti Krapine Read More »