Rodini stanovi

Znamenitosti Vodica – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Vodica. Kulturno-povijesnu baštinu na području Vodica sačinjava 21 kulturno dobro. 6 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji ostalo, 2 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a …

Znamenitosti Vodica – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu Read More »