Ribnik

Kulturna dobra općine Ribnik

Kapela sv. Ane Kapela okotognalnog tlocrta s predvorjem smještena je izvan naselja, pravilno orijentirana. Pokrivena je piramidalnim limenim krovom u čiji je središnji dio upušten vitki drveni tornjić koji završava piramidalnom kapom. Svođena je kupolom s usječenim susvodnicama. Barokni oltar iz vremena gradnje kapele, 1914. godine zamijenjen je historicističkim, tirolske provenijencije. Unutrašnjost je oslikana ranohistoricističkim …

Kulturna dobra općine Ribnik Read More »