Kulturna dobra općine Ražanac

Arheološki ostaci dvojne ranokršćanske crkve s pastoforijom, krstionicom i memorijom Arheološki lokalitet nalazi se u sjevernom dijelu prostranog polja. Istraživanjima su otkrivene dvojne ranokršćanske jednobrodne crkve kvadratnog tlocrta s krstionicom i memorijom na južnoj strani. Južna crkva završava polukružnom istaknutom apsidom, a sjeverna polukružnom istaknutom apsidom ojačanom zrakasto raspoređenim kontraforima. U obje crkve sačuvane su …

Kulturna dobra općine Ražanac Read More »