Kulturna dobra općine Rakovec

Tradicijska kuća s okućnicom, Hruškovec 19 Tradicijska kuća sagrađena 1929. godine je drvena prizemnica pravokutnog tlocrta s podrumom. Unutrašnjost ima troprostornu organizaciju s pristupom iz vanjskog trijema, šantora. Na zapadnoj strani prigrađena je komora zidana opekom sa zasebnim ulazom, specifična po primjeni motiva ugaon rustike uz rub ožbukanog pročelja. Unutar okućnice smještena su dva velika …

Kulturna dobra općine Rakovec Read More »