Pribislavec

Kulturna dobra općine Pribislavec

Poklonac sv. Trojstva Poklonac Sv.Trojstva se nalazi u središtu Pribislavca, u blizini župne crkve Sv.Florijana. Izveden je kao zidana kapeličica otvorene s tri strane i nadvišena dvostrešnim krovićem o. 1800g. Karakterizira ga čista forma, miran raspored arhitektonskih elemenata te vitkost i elegancija. Poklonac je tlocrtno četverouglast i ima punu stijenu samo u pozadini. Bočne stijene …

Kulturna dobra općine Pribislavec Read More »