Dvorac Prandau-Normann Valpovo

Znamenitosti Valpova – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Valpova. Kulturno-povijesnu baštinu na području grada Valpovo sačinjava 12 kulturnih dobara. 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji arheološka …

Znamenitosti Valpova – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu Read More »