Kulturna dobra općine Povljana

Crkva sv. Nikole Predromanička crkva Sv. Nikole na starom groblju uz more, zapadno od Povljane, jednobrodna je građevina izdužena pravokutna tlocrta s polukružnom apsidom. Apsida je niska te izmaknuta od osi crkve i presvođena polukalotom. Po tri pilona prislonjena uza zidove i tri pojasnice razuprte među njima dijele njenu nutrinu u četiri traveja presvođena bačvastim …

Kulturna dobra općine Povljana Read More »