Kulturna dobra grada Kutjeva

Arheološko nalazište Mračaj Arheološko nalazište Mračaj otkriveno je prilikom vađenja gline na području ciglane u Grabarju, kada je pronađen paljevinski grob iz kasnog brončanog doba. Prva istraživanja provedena su 1980. god., te je dokumentiran dio kasnobrončanodobne nekropole koja je pripadala nosiocima grupe Barice-Gređani starije faze kulture polja sa žarama. Zaštitna istraživanja manjeg opsega provedena 2003. …

Kulturna dobra grada Kutjeva Read More »