Povijesna seoska cjelina naselja Krapje

Kulturna dobra općine Jasenovac

Na području općine Jasenovac nalazi se 11 kulturnih dobara. 2 dobra pripadaju kategoriji memorijalna baština, 2 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 …

Kulturna dobra općine Jasenovac Read More »