Kulturna dobra općine Cernik

Inventar crkve sv. Petra Inventar franjevačke župne crkve sv. Petra i Pavla u Cerniku potječe iz 18. st.. Oblikovan je u kasnobaroknom stilu i izrazite je umjetničke vrijednosti. U svetištu crkve smješten je glavni oltar, višedjelni s oltarnom palom na kojoj je naslikana kompozicija Krista s apostolima. Na južnom zidu broda crkve nalaze se pobočni …

Kulturna dobra općine Cernik Read More »