Podvodno arheološko nalazište kod otočića Veli Škoj

Kulturna dobra općine Mljet

Na području općine Mljet nalazi se 28 kulturnih dobara. 17 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji primijenjena umjetnost.