Podmorsko i kopneno arheološko nalazište „Vičja luka“, Bobovišća n/m