Podmorsko arheološko nalazište

Znamenitosti Raba – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Raba. Kulturno-povijesnu baštinu na području grada Raba sačinjavaju 32 kulturna dobra. 10 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji …

Znamenitosti Raba – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu Read More »

Kulturna dobra općine Baška

Na području općine Baška nalazi se 14 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 3 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji arheološka građa, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji ostalo.

Kulturna dobra općine Baška Voda

Na području općine Baška Voda nalazi se 12 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, a 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina.

Kulturna dobra općine Punat

Kompleks Franjevačkog samostana s crkvom Navještenja Marijina Kompleks Franjevačkog samostana s crkvom Navještenja Marijina i pratećim zgradama smješten je na Košljunu, otočiću položenom nasuprot naselja Punat na otoku Krku. Sastoji se iz redovničke crkve, samostanske zgrade i klaustra, srednjovjekovne fortifikacije i kapele sv. Bernardina, muzeja i drugih pratećih zgrada, samostanskog groblja i pripadajućeg okoliša na …

Kulturna dobra općine Punat Read More »