Pil sv. Trojstva

Kulturna dobra općine Hrašćina

Na području općine Hrašćina nalazi se 11 kulturnih dobara. 6 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština.

Kulturna dobra općine Belica

Pil sv. Trojstva Pil Sv.Trojstva nalazi se u neposrednoj blizini župne crkve u Belici. Prvi se put spominje godine 1793. Na niskom, četverokutnom postamentu nalazi se polikromirana grupa Sv.Trojstva, smještena na jastučastim oblacima. Lokacija: Belica, Kralja Tomislava bb Klasifikacija: sakralna graditeljska baština Vrijeme nastanka: 1793. god. Oznaka kulturnog dobra: Z-1107 Vrsta: nepokretno kulturno dobro – …

Kulturna dobra općine Belica Read More »