Pil sv. Mihovila Arkanđela

Kulturna baština grada Čakovca

Na području grada Čakovec nalazi se 14 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji ostalo, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji knjižnična građa, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro …

Kulturna baština grada Čakovca Read More »