Pil sv. Florijana

Kulturna dobra općine Jalžabet

Na području općine Jalžabet nalazi se 14 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština.

Kulturna dobra općine Štrigova

Na području općine Štrigova nalazi se 11 kulturnih dobara. 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji arhivska građa.

Kulturna dobra općine Mali Bukovec

Orgulje u crkvi sv. Katarine Manje pneumatske orgulje s 8 registra, manualom i pedalom rad su tvrtke Rieger, njezin 1304. opus. Opseg je manuala C-f3, a pedala C-d1. Ormar se bolje sačuvao, pročelje je dobro ritmizirano s povišenim i rizalitno izbočenim srednjim tornjem. Snažni, visoki pilastri uokviruju tri polja sa sviralama. Posebno su naglašeni pilastri …

Kulturna dobra općine Mali Bukovec Read More »

Kulturna dobra općine Legrad

Crkva sv. Jelene Sagrađena je na mjestu starije drvene kapele 1763. godine, a naknadnom adaptacijom u 19. stoljeću dobiva sadašnji izgled. Jednobrodna je građevina pravokutnog tlocrta s užim, poligonalno zaključenim svetištem uz koje je sjeverno smještena sakristija, a pred glavnim zapadnim pročeljem zvonik. Brod i svetište nadsvođeni su češkim kapama s naslikanim prikazom Sv. Trojstva …

Kulturna dobra općine Legrad Read More »

Kulturna dobra općine Petrijanec

Pil s likom Trpećeg Isusa (Krista Premišljevača) Pil s likom Trpećeg Isusa (Krista Premišljevača), smješten uz cestu u Majerju, predstavlja jedan od tipičnih pilova s likom Trpećeg Isusa (Krista Premišljevača) u ovom kraju. Kip je smješten na kamenom postamentu, a Krist Premišljevač okrunjen trnovom krunom sjedi naslonivši glavu na desnu ruku. Kip je smješten ispod …

Kulturna dobra općine Petrijanec Read More »