Kulturna dobra općine Petrijevci

Inventar crkve sv. Petra Apostola Inventar Župne crkve Sv. Petra apostola datira u 18. i dijelom u 19. stoljeće i ima stilske karakteristike barokne umjetnosti i klasicizma. Gl. oltar sv. Petra je iz 18. st., a oltarna pala je rad Franza Pfalta iz 1859.g. Bočni oltari Sv. Nikole i Sv. Josipa, barokni su oltari 18. …

Kulturna dobra općine Petrijevci Read More »