Stari grad Đurđevac

Vodič kroz kulturnu baštinu grada Đurđevca

Na području grada Đurđevca nalazi se 13 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji usmena predaja, izričaji i jezik, 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji …

Vodič kroz kulturnu baštinu grada Đurđevca Read More »