Kulturna dobra grada Bakra

Kompleks Kaštela Kaštel iznad naselja, kao Frankopanska utvrda spominje se u 13. st. Današnji izgled potječe iz 18. st kada je nakon potresa 1750. izvršena adaptacija. Nepravilnog je trokutastog tlocrta sa dvorištem iznutra, sa tri isturene kule. Prema naselju je okrenut stambeni dio povišen u 18. st. Za jedan kat. Kaštel u Bakru jedan je …

Kulturna dobra grada Bakra Read More »