Crkva sv. Marije Snježne u Kutini

Vodič kroz kulturnu baštinu grada Kutine

Na području grada nalazi se 26 kulturnih dobara – znamenitosti Kutine. 11 dobara pripada kategoriji arheološka baština, 6 dobara pripada kategoriji profana graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a 1 dobro pripada kategoriji muzejska …

Vodič kroz kulturnu baštinu grada Kutine Read More »