Ostaci kaštela

Kulturna dobra općine Sveti Petar Orehovec

Crkva sv. Antuna i ostaci kaštela – dvorca s gospodarskim posjedom Crkva je sagrađena 1822. godine kao klasicistička građevina pravokutnog broda s polukružno zaključenim svetištem iste širine pored kojeg je sa sjeverne strane smještena sakristija, a uz nju 1913.g. prigrađen stan za svećenika. Ispred zapadnog pročelja dograđen je 1881. zvonik. Unutrašnjost je presvođena češkim svodovima. …

Kulturna dobra općine Sveti Petar Orehovec Read More »

Kula Petra Zrinskog u Vrbovcu

Vodič kroz kulturnu baštinu grada Vrbovca

Grobnica obitelji d’Havlin i de Piennes Grobnica obitelji d’Havlin et de Piennes podignuta je 1912. godine na gradskom groblju u Vrbovcu na poticaj markiza de Piennesa, vlasnika vrbovečkog dvorca i posjeda. Konstruirana je od betona te obložena crnim granitom, uz primjenu arhitektonskih elemenata klasicizma.