Ostaci antičkog pristaništa

Kulturna dobra općine Sveti Filip I Jakov

Na području općine Sveti Filip I Jakov nalazi se 16 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, a 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština.

Kulturna dobra grada Biograd Na Moru

Na području grada Biograd Na Moru nalazi se 15 kulturnih dobara. 8 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, a 1 dobro pripada kategoriji memorijalna …

Kulturna dobra grada Biograd Na Moru Read More »