Ostaci antičke arhitekture

Znamenitosti Umaga – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Umaga. Kulturno-povijesnu baštinu na području Umaga sačinjava 26 kulturnih dobara. 13 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji sakralna graditeljska baština, …

Znamenitosti Umaga – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu Read More »

Kulturna dobra općine Pakoštane

Na području općine Pakoštane nalazi se 16 kulturnih dobara. 6 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 5 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina.

Kulturna dobra općine Sveti Filip I Jakov

Na području općine Sveti Filip I Jakov nalazi se 16 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, a 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština.

Kulturna dobra grada Biograd Na Moru

Na području grada Biograd Na Moru nalazi se 15 kulturnih dobara. 8 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, a 1 dobro pripada kategoriji memorijalna …

Kulturna dobra grada Biograd Na Moru Read More »

Kulturna dobra općine Novigrad – Cittanova

Na području općine Novigrad – Cittanova nalazi se 11 kulturnih dobara. 2 dobra pripadaju kategoriji muzejska građa, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji likovna umjetnost, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, …

Kulturna dobra općine Novigrad – Cittanova Read More »