Kulturna dobra općine Biskupija

Inventar crkve sv. Proroka Ilije Inventar se sastoji od ikonostasa i nekoliko odvojenih ikona. Ikonostas je cjelovit i može se datirati na prijelaz iz 18. u 19. stoljeće. Predstavlja jedinstvenu cjelinu s određenim ikonografskim programom. Podijeljen je horizontalno u četiri dijela. U sklopu ikonostasa nalazi se i 9 (devet) ikona novijeg nastanka, koje nemaju odlike …

Kulturna dobra općine Biskupija Read More »