Kulturna dobra općine Kloštar Ivanić

Inventar franjevačke crkve i samostana sv. Ivana Kristitelja Predmeti su dio sačuvanog, ali i tijekom Drugog svjetskog rata veoma oštećenog, inventara iz razdoblja 17-19. st. Sastoji se od 48 kipova, 20 slika, 8 svijećnjaka, 1 relikvijara i 3 kanonske ploče. Grupa od 20 ulja na platnu predstavlja vrijedan izvor za proučavanje franjevačkog slikarstva 18.st. Kvalitetni …

Kulturna dobra općine Kloštar Ivanić Read More »