Orgulje u crkvi Uzvišenja sv. Križa

Kulturna dobra općine Perušić

Na području općine Perušić nalazi se 20 kulturnih dobara. 12 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti.

Kulturna dobra općine Cestica

Crkva Blažene Djevice Marije (Miklova kapela) Crkva Blažene Djevice Marije nalazi se u naselju Križanče, općina Cestica, na vrhu brežuljka, izvan glavnih puteva. Sagrađena je 1872. donacijom Tomaža i Ane Mikl, koji su u blizini imali posjede. Godina gradnje uklesana je na zaglavnom kamenu portala. Jednobrodna je pravilno orijentirana građevina, pravokutnoga tlocrta, s malim zvonikom …

Kulturna dobra općine Cestica Read More »