Orgulje u crkvi sv. Petra i Pavla

Kulturna dobra općine Tinjan

Rodna kuća biskupa Jurja Dobrile, Veli Ježenj Juraj Dobrila (1812-1882), porečki i tršćanski biskup, bio je jedan od začetnika narodnog preporoda Hrvata u Istri. Bio je član pokrajinskog Sabora Istre i Carevinskog vijeća u Beču. Osnivač je lista «Naša Sloga». Biskupova rodna kuća je kamena, mala, tlocrtno izdužena prizemnica, pokrivena škriljama, u kojoj je smještena …

Kulturna dobra općine Tinjan Read More »

Kulturna dobra općine Cernik

Inventar crkve sv. Petra Inventar franjevačke župne crkve sv. Petra i Pavla u Cerniku potječe iz 18. st.. Oblikovan je u kasnobaroknom stilu i izrazite je umjetničke vrijednosti. U svetištu crkve smješten je glavni oltar, višedjelni s oltarnom palom na kojoj je naslikana kompozicija Krista s apostolima. Na južnom zidu broda crkve nalaze se pobočni …

Kulturna dobra općine Cernik Read More »

Kulturna dobra općine Hum na Sutli

Crkva sv. Petra i župni dvor Jednobrodna kasnobarokno-klasicistička građevina sa zvonikom koji se izdiže iz glavnog pročelja nalazi se na blagoj uzvisini u blizini dvorca Mali Tabor u naselju Prišlin. Izgrađena u 19. st. na mjestu starije koja se 1693. g. u crkvenim ispravama spominje kao zidana građevina. Zaobljenog je svetišta odijeljenog od broda konkavnim …

Kulturna dobra općine Hum na Sutli Read More »