Orgulje u crkvi sv. Martina

Kulturna dobra grada Varaždinske Toplice

Na području grada Varaždinske Toplice nalazi se 25 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 3 dobra pripadaju kategoriji arheološka građa, 2 dobra pripadaju kategoriji ostalo, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 …

Kulturna dobra grada Varaždinske Toplice Read More »

Kulturna dobra općine Martinska Ves

Na području općine Martinska Ves nalazi se 15 kulturnih dobara. 10 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti.

Kulturna dobra općine Vinodolska Općina

Na području općine Vinodolska Općina nalazi se 13 kulturnih dobara. 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 2 dobra pripadaju kategoriji etnografska građa, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji memorijalna baština, a 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument.

Kulturna dobra općine Legrad

Crkva sv. Jelene Sagrađena je na mjestu starije drvene kapele 1763. godine, a naknadnom adaptacijom u 19. stoljeću dobiva sadašnji izgled. Jednobrodna je građevina pravokutnog tlocrta s užim, poligonalno zaključenim svetištem uz koje je sjeverno smještena sakristija, a pred glavnim zapadnim pročeljem zvonik. Brod i svetište nadsvođeni su češkim kapama s naslikanim prikazom Sv. Trojstva …

Kulturna dobra općine Legrad Read More »