Orgulje u crkvi sv. Lovre

Kulturna dobra grada Prelog

Na području grada Prelog nalazi se 13 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, a 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa.

Kulturna dobra općine Babina Greda

Zbirka etnografskih i kulturno – povijesnih predmeta Ane Verić Građa je prikupljena u Babinoj Gredi i okolici i prikazuje tradicijski život panonske etnografske zone u drugoj polovici 19. i prvoj polovici 20. stoljeća. Zbirka ima 327 predmeta. Većina predmeta namijenjena je proizvodnji i čuvanju hrane. Tu su i predmeti potrebni za osobnu higijenu, osvjetljavanje, pranje …

Kulturna dobra općine Babina Greda Read More »