Orgulje u crkvi sv. Katarine

Kulturna dobra grada Lipik

Na području grada Lipik nalazi se 36 kulturnih dobara. 19 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 8 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji ostalo, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina.

Kulturna dobra općine Netretić

Na području općine Netretić nalazi se 16 kulturnih dobara. 6 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina.

Kulturna dobra općine Zagorska Sela

Na području općine Zagorska Sela nalazi se 13 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji knjižnična građa, a 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti.

Kulturna dobra općine Mali Bukovec

Orgulje u crkvi sv. Katarine Manje pneumatske orgulje s 8 registra, manualom i pedalom rad su tvrtke Rieger, njezin 1304. opus. Opseg je manuala C-f3, a pedala C-d1. Ormar se bolje sačuvao, pročelje je dobro ritmizirano s povišenim i rizalitno izbočenim srednjim tornjem. Snažni, visoki pilastri uokviruju tri polja sa sviralama. Posebno su naglašeni pilastri …

Kulturna dobra općine Mali Bukovec Read More »

Kulturna dobra općine Hlebine

Orgulje u crkvi sv. Katarine Orgulje je 1837. godine izgradio varaždinski majstor Ignatz Petter. Mehaničkog su sustava s jednim manualom i 10 registara. Kućište je jednostavno s uzdignutim srednjim dijelom čija se trabeacija segmentno uzdiže. Trokutni zabat naglašava piramidalnost kompozicije koja se odražava u rasporedu svirala. Na ravnom gređu bočnih strana stoje dekorativne vaze. Nad …

Kulturna dobra općine Hlebine Read More »