Orgulje u crkvi sv. Josipa

Kulturna dobra općine Vela Luka

Na području općine Vela Luka nalazi se 12 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji likovna umjetnost, a 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument.

Kulturna dobra općine Lipovljani

Crkva sv. Josipa Crkva sv. Josipa smještena je u središtu mjesta na povišenom položaju, a sagrađena je 1772.g. Jednobrodna je građevina, zaobljenog svetišta, kasnobaroknih stilskih karakteristika. Nad zapadnim pročeljem uzdiže se zvonik, a južno uz svetište je sakristija. Unutarnji prostor trijumfalnim lukom odijeljen je na lađu, svođenu češkim svodom i svetište, svođeno kalotom sa susvodnicima. …

Kulturna dobra općine Lipovljani Read More »