Orgulje u crkvi sv. Benedikta

Kulturna dobra općine Martijanec

Na području općine Martijanec nalazi se 16 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština.

Kulturna dobra općine Novigrad – Cittanova

Na području općine Novigrad – Cittanova nalazi se 11 kulturnih dobara. 2 dobra pripadaju kategoriji muzejska građa, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji likovna umjetnost, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, …

Kulturna dobra općine Novigrad – Cittanova Read More »