Orgulje u crkvi sv. Antuna Padovanskog

Kulturna dobra grada Čabar

Na području grada Čabar nalazi se 26 kulturnih dobara. 8 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 6 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 3 dobra pripadaju kategoriji memorijalna baština, 2 dobra pripadaju kategoriji etnografska građa, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji usmena predaja, izričaji i …

Kulturna dobra grada Čabar Read More »

Kulturna dobra općine Perušić

Na području općine Perušić nalazi se 20 kulturnih dobara. 12 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti.

Kulturna dobra općine Jasenovac

Na području općine Jasenovac nalazi se 11 kulturnih dobara. 2 dobra pripadaju kategoriji memorijalna baština, 2 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 …

Kulturna dobra općine Jasenovac Read More »

Kulturna dobra općine Sveti Petar Orehovec

Crkva sv. Antuna i ostaci kaštela – dvorca s gospodarskim posjedom Crkva je sagrađena 1822. godine kao klasicistička građevina pravokutnog broda s polukružno zaključenim svetištem iste širine pored kojeg je sa sjeverne strane smještena sakristija, a uz nju 1913.g. prigrađen stan za svećenika. Ispred zapadnog pročelja dograđen je 1881. zvonik. Unutrašnjost je presvođena češkim svodovima. …

Kulturna dobra općine Sveti Petar Orehovec Read More »