Orgulje u crkvi Presvetog Trojstva

Kulturna dobra grada Ludbreg

Na području grada Ludbreg nalazi se 16 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji memorijalna baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada …

Kulturna dobra grada Ludbreg Read More »

Kulturna dobra grada Daruvar

Na području grada Daruvar nalazi se 14 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro …

Kulturna dobra grada Daruvar Read More »

Kulturna dobra općine Kraljevec Na Sutli

Crkva sv. Josipa Crkva je sagrađena je 1866. god. na zaravnjenom platou brda. Pravilno je orijentirana i manjih je dimenzija. Tlocrt se sastoji od plitkog ulaznog prostora nad kojim se uzdiže pjevalište, jednotravejnog broda, na čijem sjevernom zidu tlocrtno „iskače“ pravokutna sakristija i poligonalne pliće apside koja definira svetište. Vanjskim izgledom dominira ne osobito visok …

Kulturna dobra općine Kraljevec Na Sutli Read More »

Kulturna dobra općine Legrad

Crkva sv. Jelene Sagrađena je na mjestu starije drvene kapele 1763. godine, a naknadnom adaptacijom u 19. stoljeću dobiva sadašnji izgled. Jednobrodna je građevina pravokutnog tlocrta s užim, poligonalno zaključenim svetištem uz koje je sjeverno smještena sakristija, a pred glavnim zapadnim pročeljem zvonik. Brod i svetište nadsvođeni su češkim kapama s naslikanim prikazom Sv. Trojstva …

Kulturna dobra općine Legrad Read More »