Kulturna dobra općine Lobor

Orgulje u crkvi Marije Gorske Mali pozitiv sagrađen 1750. g. mehaničkog sustava s povlačnicama i pet registara, bez pedala, vrsno je djelo nepoznatog graditelja. Jasnoga je baroknog zvuka i zanimljivog glazbenog sustava, posebno s obzirom na registar-miksturu. Vrsnoćom izvedbe odlikuje se i vrlo lijepo, stilsko kućište, dobro usklađeno sa crkvenim ambijentom. Na visokom marmoriziranom postolju …

Kulturna dobra općine Lobor Read More »