Kulturna dobra općine Klenovnik

Na području općine Klenovnik nalazi se 12 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji znanje i vještine, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska …

Kulturna dobra općine Klenovnik Read More »