Ophodno Raspelo

Kulturna dobra općine Pakoštane

Na području općine Pakoštane nalazi se 16 kulturnih dobara. 6 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 5 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina.

Kulturna dobra općine Kukljica

Crkva sv. Jeronima Crkva Sv. Jerolima u uvali Kostanj prvi put se spominje u dokumentu iz 1392 g. Mala je jednobrodna građevina sa u prostor istaknutom polukružnom apsidom. Građena je od pravilno uslojenog priklesanog kamena. Apsida je natkrivena polukalotom s pokrovom od kamenih ploča. Na pročelju je portal s polukružnom lunetom sagrađen od spolija. Triumfalni …

Kulturna dobra općine Kukljica Read More »