Kulturna dobra grada Nova Gradiške

Na području grada Nova Gradiške nalazi se 12 kulturnih dobara. 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji muzejska građa, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a …

Kulturna dobra grada Nova Gradiške Read More »