Oltar sv. Trojstva i drveni friz

Kulturna dobra općine Draganić

Oltar sv. Trojstva i drveni friz Inventar čine retabl oltara sv. Trojstva i drveni friz uz stijene kapele. Retabl je drveni tektonski, polikromiran i pozlaćen, izrađen 1692.g. pripada tipu oltara kasnorenesansne koncepcije. Na stijenama lađe i svetišta kapele nalazi se friz drvenih oplata s likovima svetaca u prirodnoj veličini. Anonimni slikar pod utjecajem pavlinske škole …

Kulturna dobra općine Draganić Read More »