Okrug Gornji

Kulturna dobra općine Okrug

Crkva sv. Tudora Crkva sv. Tudora u Okrugu na otoku Čiovu je renesansna jednobrodna građevina sa pravokutnom apsidom, orijentirana u smjeru istok-zapad. Pročelje crkve ukrašeno je rozetom, preslicom na luk i renesansnom škropionicom ugrađenom desno od glavnog ulaza u crkvu. U crkvi se nalaze tri jednostavna zidana barokna oltara. Kao menze bočnih oltara unutar broda …

Kulturna dobra općine Okrug Read More »