Kulturna dobra općine Lećevica

Arheološko nalazište nekropola sa stećcima Na lokalitetu Brig u selu Divojevići nalazi se 27 stećaka koji su rasuti na prostoru od otprilike 80m kvadratnih. Centralno mjesto nekropole je gomila u čijem su rubnom prstenu raspoređeni stećci. Oblikovani su u formi masivnih kamenih ploča-sanduka. Većina stećaka nije ukrašena, dok jedan od njih postavljen na rubu humka …

Kulturna dobra općine Lećevica Read More »