Molve

Kulturna dobra općine Molve

Orgulje u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije Velike orgulje Josipa Brandla iz Maribora iz 1915. godine. Orgulje imaju 19 registara, 2 manuala i pedal. Posebnu pažnju privlači kućište orgulja čija arhitektonska kompozicija gotovo nestaje u obilju plastične, dobro sačuvane dekoracije. Pet vertikalnih polja sa sviralama flankira šest vitkih stupova sa stiliziranim korintskim kapitelima. Stupovi su …

Kulturna dobra općine Molve Read More »