Misal cistercita u Topuskome

Kulturna dobra općine Topusko

Kompleks ruševina cistercitske opatije Kompleks ruševina i arheološkog sloja srednjovjekovne cistercitske opatije smješten je u gradskom parku Opatovina. Crkva je bila trobrodna građevina velikih dimenzija građena u gotičkom stilu. Do danas je ostao sačuvan samo dio monumentalnog gotičkog portala iz 13.st. Samostan i crkva sv. Marije sagrađeni su kao zadužbina kralja Andrije II. koji je …

Kulturna dobra općine Topusko Read More »