Kulturna dobra općine Unešić

Arheološko nalazište Škarin samogred Arheološko nalazište Škarin samogred je špilja smještena tristotinjak metara sjeverno od zaseoka Škaro u Mirlović Zagori, usred krša s ulazom s prisojne strane u dnu duboke vrtače okružene visokim liticama. Unutrašnjost je prostrana dvorana duga 49 i široka 28, s visinom do 10 metara. Sondažna istraživanja u 7 metara debelom sloju …

Kulturna dobra općine Unešić Read More »