Manastir Krka

Kulturna dobra općine Kistanje

Arheološka zona Ivoševci Arheološka zona Ivoševci nalazi se kod naselja Ivoševci sjeverno od Kistanja na 19 kilometru ceste od Knina u pravcu Zadra. To područje pripada krševitoj bukovačkoj zaravni zapadno od rijeke Krke, a nalazi se u okvirima Nacionalnoga parka Krka. Prirodna južna granica lokaliteta je rijeka Krka između slapa Brljan i slapa Manojlovac. Cjelokupno …

Kulturna dobra općine Kistanje Read More »