Kulturna dobra općine Sokolovac

Crkva sv. Arhanđela Stevana Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s nižim i užim pravokutnim svetištem i zvonikom u središnjoj osi pročelja, sagrađena je 1777. godine na istaknutom položaju na groblju uz rub naselja. Obnovljena je 1893. godine. Nadsvođena je bačvastim svodom sa susvodnicama, a nad zaobljenim svetištem je kalota. Unutrašnjost je osvijetljena polukružno zaključenim prozorima, smještenih …

Kulturna dobra općine Sokolovac Read More »