Kulturna dobra općine Petrijanec

Pil s likom Trpećeg Isusa (Krista Premišljevača) Pil s likom Trpećeg Isusa (Krista Premišljevača), smješten uz cestu u Majerju, predstavlja jedan od tipičnih pilova s likom Trpećeg Isusa (Krista Premišljevača) u ovom kraju. Kip je smješten na kamenom postamentu, a Krist Premišljevač okrunjen trnovom krunom sjedi naslonivši glavu na desnu ruku. Kip je smješten ispod …

Kulturna dobra općine Petrijanec Read More »